Sunday, 2 May 2010

#89

"sebaik apaun raja, dia akan tetap memandang rendah dan sebelah mata rakyat kecilnya. dikarenakan mata yang satu lagi ketutup kedudukannya yang tinggi itu"
-one thought a day

No comments:

Post a Comment